Какво е ODBC (Open Database Connectivity)?

Съкратено от Open Database Connectivity, ODBC първоначално е разработен от SQL Access Group и е издаден през 1992 г. ODBC е широко приет API, който се използва за достъп до базата данни и се използва често в различни програми, разработени от Microsoft, като Microsoft SQL, Microsoft Access и Microsoft Excel,

Компютърни съкращения, програмни термини