Какво е изключено?

Изключването на слушалка описва състояние, в което в момента е включен телефон, когато телефонът е свален от куката или поставен в положение за спиране на слушалката . Изключването на слушалката причинява заетостта на телефонната линия и позволява на потребителя да извършва телефонни разговори или да отговаря на входящи повиквания.

По-младите посетители може да не са запознати с ротационните телефони за набиране, но когато слушалката е вдигната от куката, тя се изключва. Ако сте по-запознати с мобилен телефон, можете да се сетите за неподготвена, когато телефонът ви прави обаждане.

Условия на модема, включване