Какво представлява Офлайн хранилището?

Термин, използван за описание на всеки носител, който е енергонезависим и чиито данни не могат да бъдат достъпни от компютъра след като бъде премахнат. Добър пример за офлайн съхранение е USB флаш устройство. Офлайн хранилището се използва за транспорт, както и за защита на резервни копия в случай на непредвидими събития, като хардуерен срив поради прекъсване на захранването или повредени от компютърни вируси файлове.

Изображението показва три вида съхранение, но офлайн хранилището е подмножество на вторично съхранение, тъй като и двете служат за една и съща цел и не взаимодействат директно с процесора. Основните разлики са, че офлайн хранилището се използва като начин за физическа транспортна информация, обикновено има по-малък капацитет и не е достъпен без човешко взаимодействие.

Архивиране, термини на CD, термини за флопи дискове, основно съхранение, вторично съхранение