Какво е ОК?

Потвърждение, че настройките или действието са приемливи. Например, прозорците имат бутон Ok и когато този бутон е натиснат, всички настройки в този прозорец се запазват. Ако прозорецът няма настройки, OK потвърждава, че сте прочели съобщението.

Картината по-долу е пример за съобщение за грешка в Microsoft Windows с бутон OK. В този пример ОК потвърждава, че потребителят е прочел съобщението за грешка.

Отказ, Условия на операционната система, Опция, Бутон