Какво представлява OLAP (онлайн аналитична обработка)?

Съкратено за онлайн аналитична обработка, OLAP е представен за първи път в хартия от 1993 г., написана от Edgar Codd, и е софтуер и инструменти, използвани за анализ на данни, съхранявани в сложна база данни.

Компютърни съкращения, термини от база данни, извличане на данни, OLTP