Какво е OLED (органичен светодиод)?

Съкратено за органичен светодиод, OLED е светодиод, който се използва в плоски дисплеи, е много по-тънък от LCD и изисква по-малко енергия за работа. OLED използва по-късно органичен полупроводников материал в излъчващия elctroluminescent.

В допълнение към плоските дисплеи, OLED се използва в мобилни телефони и смартфони, както и в преносими игрални устройства.

Първото OLED устройство е разработено през 1987 г. от Ching W. Tang и Steven Van Slyke в Eastman Kodak. Оттогава технологията OLED продължава да се подобрява, като допълнително намалява мощността, необходима за работа с OLED устройство, което ги прави по-ефективни.

Компютърни съкращения, хардуерни термини, LCD, LED, термини на телефона, видео термини