Какво е еднократна парола?

Еднократната парола, известна още като OTP, е парола, която е валидна само за един вход. OTPs обикновено се използват като част от двуфакторна система за удостоверяване. Например, когато потребителят влезе в защитена мрежа, те могат да бъдат представени с две подсказки: една за конвенционална парола, а другата за OTP. Еднократната парола може да идва от източници, включително USB защитен маркер (показан надясно) или приложение за смартфон.

OTP методи за удостоверяване

  • Синхронизация на времето : Сървърът за вход знае, че еднократната парола е валидна, тъй като USB ключът генерира случайна парола въз основа на текущото време.
  • Предишна парола : Сървърът за регистрация поддържа запис на последната парола, въведена от OTP устройството и може да използва тази информация, за да потвърди текущата еднократна парола.
  • Предизвикателство-отговор : Сървърът за вход може да подаде уникално предизвикателство към USB ключа, за който има само един уникален отговор.

Алгоритъм, удостоверяване, парола, термини за сигурност, сървър, USB