Какво е OOC (извън характера)?

Стенографски за извън-характер, OOC се използва за описание на играч, който не играе ролята на неговия герой в компютърна игра.

Условия за чат, Условия на играта, IC