Какво е OOF?

OOF може да се позове на някое от следните:

1. Съкратено от извън офиса, OOF се използва, за да позволи на другите да знаят, че някой е далеч от работа и няма да може да се справи с никаква работа. По-долу е даден пример за отговор извън службата.

 Съжалявам, но не мога веднага да отговоря на имейла ви. В момента съм извън офиса, но ще се върна 24.11.2018 г. и ще се свържа с вас възможно най-скоро. 

2. OOF е термин, използван вместо псевдоним или друг израз, който е труден за изразяване в чата. По-долу е даден пример как това може да се използва в чата.

OOF! Работата е много трудна днес.

Условия на чата, компютърни съкращения, OOTO