Какво е асоциацията на оператора?

Поръчката, която операторите изпълняват, обикновено се изпълняват отляво надясно. Например, ако имате 5-4 + 3, операторът асоциативно ще изпълни 5-4 преди да добави 3.

Оператор, Условия за програмиране