Какво е предимство на оператора?

Предимство на оператор е реда, в който се изпълнява оператор. Например многократно операторът на умножение ще се изпълни преди оператора на добавянето. Вижте дефиницията на нашата операция за пълно описание.

Оператор, Условия за програмиране