Какво е произход?

Произходът може да се отнася до някое от следните:

1. Началната точка на местоположението във всяка координатна система.

2. За допълнителна информация за фирмата Origin вижте фирмената ни регистрация за произход.

Абсолютни координати, Относителни координати