Какво е OSD?

OSD може да се отнася до някое от следните:

1. Кратко за екранното меню, OSD е меню, показвано на различни устройства, които показват опции, използвани за настройка на дисплея или други опции, които могат да бъдат достъпни за това устройство. Картината е пример за екранно меню, което се показва в долния десен ъгъл на компютърен монитор.

2. Кратко определение за отворен код, OSD е споразумение за разпространение, използване и модифициране на отворен код.

3. Съкращение за обектно-базирано устройство за съхранение, OSD е всяко устройство, което използва стандарта за съхраняване на набори от данни като обекти. Наборът SCSI команди за OSD е създаден от Асоциацията за мрежови мрежи за съхранение.

Компютърни съкращения, Хардуерни условия, Отворен код