Какво е OSS?

OSS може да се отнася до някое от следните:

1.

Кратко описание на софтуера с отворен код, OSS е софтуерен изходен код, който се разпространява свободно, за да помогне за разработването на софтуера или да позволи персонализиране със софтуера. Perl е добър пример за софтуерна програма OSS. За разлика от безплатния софтуер, софтуерът с отворен код позволява на всеки потребител да променя кода.

2. Кратко за операционните системи, OSS са автоматизирани системи, разработени от телекомуникационната индустрия за подпомагане на клиентите с услуги като фактуриране и поддръжка.

Компютърни съкращения, Freeware, GNU, отворен код, Perl, софтуер, софтуерни термини