Какво е изход?

Изходът може да се отнася до някое от следните:

1. Всяка информация, която е била обработена и изпратена от компютър или друго електронно устройство, се счита за изход . Пример за изход е всичко, което виждате на екрана на монитора на компютъра, например думите, които въвеждате на клавиатурата. Без някакъв вид изход, който човек може да види, почувства или чуе, човек не може да взаимодейства с компютъра. На снимката долната половина показва данни, изпращани от компютър на принтер, което също се счита за форма на изход.

Примери за изход на компютър

  • Дигитализирана реч
  • Хартиено копие
  • Меко копие

Съвет: Вижте страницата за изходно устройство за списък на изходните устройства, използвани с компютър.

В допълнение към компютрите, изходът може да бъде произведен от всяко електронно устройство. Например воден нагревател може да получава вход от температурен сензор. Изходът ще бъде сигнал, който ще включи пилотна светлина или газова горелка, за да загрее водата до желаната температура.

2. Когато препращате към HTML, се използва за представяне на резултата от действието на потребителя или изчислението.

Управляващ блок, Хартиено копие, Хардуерни термини, Вход, Изходно устройство, Изходно устройство, Изходен екран, Изходен поток