Какво е презапис?

Презаписът може да се отнася до някое от следните:

1. Като цяло презаписът е термин, използван за описание на това кога новата информация замества старата информация или данни.

2. Една от две настройки за въвеждане на клавиатура, режимът на презаписване позволява нов вход да замени съществуващите символи. Клавишът за вмъкване на клавиатурата обикновено се използва за превключване на този режим, активиране или деактивиране. В повечето програми, ако сте презаписали текст и искате да върнете текста, можете да отмените промяната.

3. Когато препращате към вирус, вирусът на презапис е компютърен вирус, който презаписва файл със свой собствен код, като помага за разпространението на вируса към други файлове и компютри.

Вмъкни, Отмени, Овъртип, Условия за сигурност, Вирус