Какво се притежава?

Алтернативно го наричат 0wned, own3d, ownz, притежава, притежава, владее, pwn и pwned, pwn3d, и pwnd, собственост се използва в игрите, за да каже на друг играч, че те са победени. По-долу са дадени няколко примера как това може да се използва в играта.

Аз те притежавах!

Аз те притежавам!

Условия на играта, Leet