Какво представлява P-Cable?

P-Cable е 68-жилен кабел, използван с 16-битовата и SCSI-3 шина и може да се използва заедно с Q-кабела.

Хардуерни термини, Q-кабел, SCSI