Какво е пакет?

Една опаковка може да се отнася до някое от следните:

1. Термин, използван за описание на процеса на събиране на информация заедно в един файл, което води до по-малко място на данните в устройството за съхранение. След като данните са опаковани, те могат да бъдат разопаковани обратно на първоначалното им местоположение.

2. Linux команда, вижте страницата на командата pack за допълнителна информация.

Забележка: Използването на опаковката обикновено е отхвърлено; Съвременните програми за компресиране като gzip са заели неговото място, въпреки че кодирането на Huffman все още се поддържа широко.

Компресиране, софтуерни термини, разопаковане