Какво е Packrat?

Потребителите на услугата Dropbox могат да изберат да закупят достъп до Packrat, добавка, която им позволява да извличат изтрити файлове и папки още от времето, в което са го ползвали . Тази услуга може да бъде много полезна, както по подразбиране; Dropbox осигурява само 30 дни възстановяване на изтрити файлове за всички потребители.

Добавки, термини в Интернет