Какво е PAD?

PAD може да се отнася до някое от следните:

1. Когато се отнася за мрежа, PAD, съкращение от пакет / асемблер, е устройство или характеристика на устройство, способно да преобразува от един пакет в друг.

2. В електрониката PAD е крайното местоположение на верига или следа.

Компютърни съкращения, термини от електроника, термини от мрежата, пакет, подложка