Какво е подложка?

Запълването може да се отнася до някое от следните:

1. Запълване е термин, използван за описание на процеса на попълване на поле с букви. Например, ако полето с име изисква десет знака и името ви е "Боб" (3 знака), полето ще бъде "Bob0000000", където 0-те са символите за запълване.

2. Запълването е бяло пространство, непосредствено заобикалящо елемент или друг обект на уеб страница. Картината по-долу помага да се покаже разликата между подложката и маржа при работа с CSS. Както може да се види, подложката е на границата, а границата е извън границата. Например, с клетка на таблица, може да се добави клетъчна клавиатура към

да добавите бяло пространство около текста в клетка.

Марж, знаци за Pad, термини за уеб дизайн