Какво е гребло?

Греблото може да се отнася до някое от следните:

1. Лопатка е входно устройство, което осигурява управление отляво и отдясно с помощта на малко колело, държано в пръстите на едната ръка. На снимката е показан пример на игрална гребло, използвана с Atari 2600.

2. Терминът гребло може също да се използва за описание на различни преносими устройства, които могат да контролират функция на компютър или електронно устройство.

Аксесоар, Геймпад, Условия на играта, Условия на хардуера, Устройство за въвеждане, Джойстик, Хомот