Какво представлява прекъсването на страници?

Прекъсването на страница или прекъсването на твърда страница е код, вмъкнат от софтуерна програма, като текстов редактор, който указва на печатащото устройство къде да приключи текущата страница и да започне следващата. След като в документа се вмъкне прекъсването на страницата, се показва символ, указващ прекъсването на страницата или "прекъсването на страницата", и курсорът се поставя на следващата страница.

Съвет: За да изтриете прекъсване на страница, преместете курсора на линията за прекъсване на страницата или пред прекъсването на страницата и натиснете клавиша за изтриване на клавиатурата.

Съвет: Ако принтерът стартира нова страница или отпечатва празни страници, където не трябва, в документа може да има прекъсвания на страниците. За да проверите дали документът не съдържа скрити паузи на страници, разрешете маркирането за форматиране.

Въведете клавиша, Принудително прекъсване на страницата, Твърдо връщане, Страница, Преглед на прекъсване на страницата, Разширяване на пакети, Прекъсване на раздел, Меко прекъсване на страници, Условия за текстов редактор