Какво е грешка в страницата?

Прекъсване, което се случва, когато софтуерна програма се опита да получи достъп до невалидна страница в паметта в Microsoft Windows. Грешките на страниците са причинени от проблем със софтуера или конфликт, проблем с драйвер или проблем, свързан с хардуера.

Грешка, грешка, страница, софтуерни термини