Какво представлява оформлението на страницата?

В областта на графичния дизайн оформлението на страницата се отнася до разположението на елементите в страницата и тяхната пространствена връзка един с друг. Всяка страница в списанието има свое оформление, както и вестници, електронни документи и брошури. Елементите на оформлението на страницата могат да бъдат толкова прости, колкото обикновен текст или по-сложни, включително различни размери на текста, различни цветове, колони, редове и персонализирани графики.

Фокусът на графичните дизайнери е да създадат силни страници, които привличат вниманието на целевата аудитория. Оформлението на страницата е особено важно за реклами, когато целта е да се балансира максимизирането на рекламните долари в наличното пространство, без да се преобладават клиентите с твърде много съдържание.

Графичен, Софтуерни термини, Уеб страница