Какво е номер на страница?

Понякога съкратено като страница не, номерът на страницата е номерът на конкретната страница в документ. Документът може да бъде отпечатан, като книга или списание, или електронен, като документ на Microsoft Word или електронна книга. Номерът на страницата обикновено се намира в долната част на страницата, но понякога може да бъде намерен в горния ляв или горен десен ъгъл на документа. Например, ако човек, който чете документ, гледа петата страница, тази страница е номер пет.

В печатни книги, страница номер едно обикновено е първата страница на първата глава в книгата. Заглавната страница и съдържанието не са включени в номерирането на страниците. Въпреки това, в някои професионални документи, страница номер едно е заглавната страница.

Документ, долен колонтитул, измервания, съдържание