Какво е показване на страници?

Изглед на страница може да се отнася до някое от следните:

1. Когато се отнася за интернет реклама, изглед на страница е уникален товар или изглед на текстов файл, като HTML файл. Когато разглеждате статистическите данни на уебсайта си, изгледът на страницата е по-добро представяне на броя на уникалните хора, които идват на уебсайта Ви. Ако списъкът ви със статистически данни достигне и прегледите на страниците, вашите посещения са много по-големи от общия брой показвания на страници. Например, Computer Hope е средно около 7 милиона уникални показвания на страници, но средно около 50 милиона посещения.

2. Изгледът на страница или документният изглед е един от изгледите, налични в текстообработваща програма, електронна таблица, презентация или друга програма. Вижте нашата дефиниция на бутоните за преглед за допълнителна информация и примери за този термин.

Реклама, Хит, Интернет термини, SEO термини, Посетители