Какво е четка?

Четката за рисуване може да се отнася до някое от следните:

1. Четка за рисуване е инструмент, който се намира в програми за редактиране и боядисване на изображения, който позволява на потребителите да „рисуват“ цифрово върху файл с изображение. Тази функция позволява на потребителите да правят редакции на изображение, като дават картина на мустаци или да създават нещо ново на празна страница. Изображението вдясно показва пример как изглежда иконата на четката в много програми.

2. Paintbrush е името на безплатна програма за редактиране на растерни изображения с отворен код; подобно на Microsoft Paint.

Пипетка, Отворен код, Painter, Софтуерни термини