Какво представлява PAN?

Лична мрежа ( PAN ) е локална мрежа, предназначена за предаване на данни между персонални компютри (персонални компютърни устройства), персонални цифрови помощници (PDA) и телефони. Устройства за игри, като система за игрови конзоли, също могат да бъдат настроени на PAN.

Забележка: PAN може да бъде свързан към друга мрежа или интернет, ако е необходимо.

Условия на мрежата, Предаване