Какво представлява Panasonic?

Panasonic може да се позове на някое от следните:

1. Panasonic е компания, вижте фирмената страница на Panasonic за допълнителна информация за фирмата и техните контакти.

2. Алтернативно го наричат интерфейсът Matsushita Kotobuki Electronics или MKE, интерфейсът на Panasonic е собствен интерфейс за свързване на CD-ROM устройства към компютърни системи. Интерфейсът обикновено е част от звукова карта. Например, Creative Labs използва стил Panasonic (40-пинов плосък кабел) за по-старите си карти Sound Blaster. Интерфейсът на Panasonic не изисква IRQ, но комуникира директно чрез адреса на порта. Днес този интерфейс рядко се използва в сравнение с други CD-ROM интерфейси.

Условия на CD