Какво е панел?

Раздел от прозорец, който предоставя на потребителя допълнителна информация или бърз достъп до функции, често използвани в софтуерна програма. Панелът за предварителен преглед е добър пример за прозорец .

Друг пример са панелите, показани в Explorer, както е показано по-долу. В левия панел се показват папките и дисковете, а в десния панел се показва съдържанието на избраната папка или устройство.

Explorer в Windows 2000

Условия на софтуера, Прозорец със задачи, Прозорец