Какво е паника?

Паниката може да се отнася до някое от следните:

1. Термин, използван за описание на грешка, която кара компютъра да се срине.

2. Паниката може също да бъде системна команда или бутон, използван, за да предизвика системата да се срине, за да създаде ядрен дамп за диагностика на грешки.

Грешка, хардуерни термини, паника на ядрото