Какво представлява подаването на хартия?

Функция на компютърен принтер, който му позволява автоматично да поставя хартия през нея, което му позволява да печата. Има различни методи за хранене на хартия . С матрични принтери, хартията често се подава чрез щифтове на колело, което грабва и бавно премества хартията през принтера. С някои принтери за мастилено-струйни и други страници хартията често се подава през принтера с ролки, които хващат и преместват хартията през принтера.

Принтер за страница, Условия за печат, Листоподавател