Какво е Паралелно?

Паралелно е действие, което се извършва едновременно с друго. Например, комуникация, която изпраща множество битове (например, 4 бита) данни всяка секунда. Общото противоположно на паралелното предаване е серийното предаване.

Хардуерни термини, Паралелен достъп, Паралелен компютър, Паралелно изпълнение, Паралелен интерфейс, Паралелен порт, Паралелен принтер, Паралелно предаване, Сериен