Какво е паралелно изпълнение?

Паралелното изпълнение е процесът на изпълнение на два или повече процеса заедно.

Изпълнение, Условия на хардуера, Паралелна, Паралелна обработка