Какво е параметър?

Параметърът може да се отнася за някое от следните:

1. С URL адрес е параметър нещо след въпросителен знак (?). URL с множество параметри се разделят с амперсанд (&). За пълни подробности за URL адрес и неговите параметри вижте нашия URL адрес.

2. Понякога съкратено като parm, с команда, параметър се отнася до неизвестна стойност на данни, която може да бъде зададена чрез команда от потребителя. Например командата FDISK / CMBR изисква потребителят да определи параметъра "DISK". В този пример един параметър ви позволява да изберете кой диск искате да използвате, когато пресъздавате главния запис за зареждане.

Съвет: В горния пример / CMBR е команден ключ и не трябва да се бърка с параметър. Командните ключове често започват с наклонена черта (/) или тире (-) в зависимост от командния ред.

Атрибут, компютърни съкращения, параметрично задвижван, позиционен параметър, софтуерни термини, комутатор, условия за уеб дизайн