Какво е родител и дете?

Родител и дете могат да се позовават на някое от следните:

1. По принцип един родител е баща или майка на дете .

2. С директория родителската директория е директория, която съдържа текущата директория. Например в долната пътека MS-DOS директорията "Windows" е родителската директория на директорията "System32", а C: е основната директория.

Във всички командни редове можете да използвате командата cd, последвана от два периода, за да се върнете в родителската директория. Например, в горния пример, ако сте били в директорията C: Windows System32 и сте написали "cd ..", той ще се върне в директорията C: Windows.

3. Когато става дума за компютър, процесът е подпроцес на основния родителски процес. Обикновено родителският процес остава активен или отворен, докато детето не приключи процеса.

.., Текуща директория, Directory, Fork, Йерархична файлова система, Leaf, Software terms