Какво е Parse?

Да се анализират данните или информацията означава да се раздели на съставни части, така че синтаксисът му да може да бъде анализиран, категоризиран и разбран.

Ако възникне грешка при разбор на информация, се генерира грешка в синтактичния анализ . Синтактична грешка може да възникне поради някоя от следните причини.

Причини, поради които може да се получи грешка при разбор

  • Файлът, съдържащ данните за анализ, не съществува.
  • Данните, които трябва да бъдат анализирани, съдържа грешка. Ако сте изтеглили файла, предизвикващ грешка в анализа, опитайте да изтеглите файла отново или потърсете актуализирана версия на файла. Ако е възможно, опитайте да изтеглите файла от друг сайт.
  • Възможно е да нямате достатъчно разрешения за достъп до данните на файла.
  • Данните на файла не са съвместими с версията на вашата операционна система или програма.
  • Недостатъчно дисково пространство. Ако даден файл се записва на устройство (напр. Палец или SD карта), което не разполага с достатъчно място за анализирани резултати, се генерира синтактична грешка. Уверете се, че устройството има достатъчно пространство или преместете файла, който се анализира или изпълнява на твърдия ви диск, ако се изпълнява от преносим носител.

Разбор на грешка с Excel или друга формула за електронна таблица

Грешка при синтактичния анализ може да се срещне и с формула за електронна таблица, ако формулата не е форматирана правилно. Грешките в синтактичния разбор могат да се появят, когато външните специални символи са включени във формулата, като например допълнителна оферта. По принцип всяка синтактична грешка във формулата ще доведе до грешка при синтактичния анализ.

Грешка, Условия за програмиране, Strip