Какво е Pascaline?

Алтернативно известен като Adder на Pascal, Pascale или Pascalene, Pascaline е изчислителна машина, разработена от Blaise Pascal през 1642 г. Pascaline е в състояние да добавя, изважда и носи 10-те, 100-те и 1000-те.

Хардуерни термини, Pascal