Какво е парола?

Понякога съкратено като PW и PWD, паролата е набор от тайни символи или думи, използвани за удостоверяване на достъпа до цифрова система. Паролите гарантират, че компютрите или данните могат да бъдат достъпни само за тези, на които е предоставено правото да ги преглеждат или да имат достъп до тях.

Силна парола - Термин, използван за описание на парола, която е ефективна парола, която е трудно да се счупи. Често силна парола съдържа между шест и десет символа (колкото по-добре), така и цифри, други знаци, както и букви от горните и малките букви. По-долу е даден пример за силна парола.

 1SecreT! 2 

Слаба парола - Парола, която не е ефективна парола, защото е лесна за запомняне. Имената, датите на раждане, телефонните номера и леснодостъпните думи се считат за слаби пароли. По-долу е даден пример за слаба парола.

 тайна 

Разрешаване, биометрия, компютърни съкращения, парола по подразбиране, парола за парола, парола, генератор на пароли, защита с парола, парола за картини, PIN, възстановяване на парола, условия за сигурност