Какво е разпознаване на образци?

Способност на компютърна софтуерна програма да разпознава аспекти на аудио или визуален поток от данни. Един пример за разпознаване на образи е OCR софтуер, който намира шаблоните на букви и цифри в изображение и ги преобразува в текст.

Софтуерни термини