Какво е полезен товар?

На компютър полезното натоварване описва съдържанието на пакета. Например, с вирус или червей полезен товар може да бъде инструкция за изтриване на някои или всички файлове на компютъра. Друг добър пример за полезен товар е мрежов пакет, който съдържа данни и цялата информация, необходима за изпращане на данни по мрежа.

Условия на мрежата, термини за сигурност