Какво е PBIAB (Pay Back е B! ^ @ H)?

Стенографията за "връщане е ab! ^ @ H", PBIAB се използва в чата и други текстови съобщения, за да каже на друг потребител, че отмъщението боли.

стенография