Какво е PC (персонален компютър)?

Компютърът може да се отнася до някое от следните:

1. Алтернативно, наричан още настолен и еднопотребителски компютър, PC е съкращение от персонален компютър (също компютър ). Това е термин, въведен от Ед Робъртс, когато той въведе MITS Altair 8800. Компютърът често се използва в компютърната индустрия за описание на IBM или IBM-съвместим компютър, въпреки че терминът PC може да се отнася за всеки персонален компютър, включително компютър Apple Macintosh. На снимката е показан компютърът Dell Precision 390, предоставен от Dell Inc., и пример за настолен компютър.

2. Съкращение, използвано за процент, процент или процент . Вижте дефиницията на процента за допълнителна информация за този термин.

3. Компютър ( символ на играч ) е герой във видео игра, която се контролира от реално лице, използвайки клавиатура, мишка или игрален контролер. Всички действия, извършени от компютър, се инициират от истински човек. Всички символи в игра, която не се контролира от човек, се считат за NPC.

4. Този компютър е преименуван на My Computer в Windows 8 и Windows 10.

5. PC е съкращение за pica.

Компютър, Компютърни съкращения, Desktop, Условия на играта, Хардуерни термини, съвместими с IBM, Macintosh, Платформа