Какво е PDA (Personal Digital Assistant)?

Накратко за Personal Digital Assistant, PDA е компютър, който се побира в дланта на ръката ви, за да събира информация като контакти, срещи, файлове и програми. Картината е Palm Tungsten | Е2 и пример за PDA. Тъй като сензорните екрани не са били налични по време на използване на PDA, е използван стилус за въвеждане на данни в устройството. Също така, без интернет връзка за архивиране или прехвърляне на данни между компютър и устройство, трябваше да бъде свързан към компютъра, обикновено през серийния порт.

Терминът PDA е използван за първи път от Джон Скъли в CES на 7 януари 1992 г., докато описва Apple Newton. Днес, с популярността и напредъка в смартфоните, PDA устройствата рядко се намират и използват, докато потребителите мигрират към смартфони като iPhone.

Компютърни съкращения, Цифров асистент, Преносим компютър, Хардуерни термини, Palm Pilot, Palmtop компютър, Компютър с писалка, Условия на телефона, Смартфон, Windows CE