Какво представлява PeaZip?

PeaZip е инструмент за архивиране на файлове, който позволява на потребителите да компресират един или повече файлове в един архивен файл, както и да декомпресират архивен файл. PeaZip разполага и с файлов мениджър, за организиране и намиране на файлове на компютър. Това е безплатна програма с отворен код, разработена с помощта на свободния език за програмиране Pascal и достъпен за компютри с операционна система Windows, Linux или BSD.

PeaZip поддържа над 175 различни типа файлове / разширения. Той може да отваря архивни файлове, като ZIP, tar, 7z, PAQ & LPAQ формати, ZPAQ, gzip (.gz и .tgz), FreeArc ARC & WRC, bzip2, WIM, . на ЧСИ.

За целите на криптирането PeaZip поддържа 256-битовия шифър на AES, използван от няколко архивни файлови формати (7z, ZIP и PEA). Той също така поддържа AES 256-битов, Blowfish, Twofish 256 и Serpent 256 криптиране за ARC архивен формат на FreeArc.

Шифроване, отворен код, софтуерни термини, Tar, Zip