Какво е Пеби?

Одобрен от стандарта IEC 60027-2 през декември 1998 г., pebi, или Pi, е 250, или 1, 125, 899, 906, 842, 624. Добри примери за pebi е pebibit и pebibyte.

Измервания, Пета