Какво е компютър с писалка?

Компютърът с писалка е преносим компютър или PDA (персонален цифров помощник), с който потребителят взаимодейства с помощта на писалка (наречена писалка) вместо клавиатура. Компютрите с писалка изискват от потребителя да изготви символи, които представляват символи, наречени графити. Днес компютрите с писалка в голяма степен са заменени от сензорни компютри, като устройства като Apple iPhone позволяват навигация и въвеждане с пръст.

Хардуерни термини, PDA