Какво е Performant?

Performant е прилагателно, използвано за описване на нещо, което се представя добре. В света на компютрите, той често се използва за характеризиране на технология, която е доказано, че работи на или над очаквания стандарт на скорост и ефективност. Например, може да се каже, че "тази нова версия на софтуера е по-ефективна от предишната версия."

размери